Distimi / Süregiden Depresyon Bozukluğu Belirtileri

Distimi / Süregiden Depresyon Bozukluğu Belirtileri

Bu bozukluk, DSM-IV’te tanımlanmış olan süreğen (kronik) yeğin depresyon bozukluğu ile distimi bozukluğunun birleşimidir.

 1. En az iki yıl süreyle, çoğu gün, günün büyük bir bölümünde, kişinin söyle­diği ya da başkalarınca gözlendiği üzere, çökkün duygudurum vardır.

Not: Çocuklarda ve ergenlerde kolay kızan bir duygudurum olabilir ve süre en az bir yıl olmalıdır.

 1. Depresyondayken aşağıdakilerden ikisinin (ya da daha çoğunun) varlığı:
 2. Yeme isteğinde azalma ya da aşırı yemek yeme.
 3. Uykusuzluk çekme ya da aşırı uyku uyuma.
 4. İçsel güçte (enerji düzeyinde) azalma ya da bitkinlik.
 5. Benlik saygısında azalma.
 6. Odaklanamama ya da karar vermekte güçlük çekme.
 7. Umutsuzluk duyguları.
 8. Bu bozukluğun iki yıllık (çocuklarda ya da ergenlerde bir yıllık) süresinde, kişide, bir kezde, iki aydan daha uzun bir süre, A ve B tanı ölçütlerinde sayılan belirtilerinin olmadığı olmamıştır.
 9. Yeğin depresyon bozukluğu için tanı ölçütleri, iki yıl süreyle, sürekli olarak bulunabilir.
 10. Hiçbir zaman bir mani dönemi ya da bir hipomani dönemi geçirilmemiştir ve siklotimi bozukluğu için tanı ölçütleri hiçbir zaman karşılamamıştır.
 11. Bu bozukluk, süregiden şizoduygulanımsal bozukluk, şizofreni, sanrılı bo­zukluk ya da şizofreni açılımı kapsamında ve psikozla giden tanımlanmış ya da tanımlanmamış diğer bozukluklarla daha iyi açıklanamaz.
 12. Bu belirtiler, bir maddenin (örn. kötüye kullanılabilen bir madde, bir ilaç) ya da başka bir sağlık durumunun (örn. hipotiroidi) fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.
 13. Yeğin depresyon döneminin ortaya çıkışı şizoduygulanımsal bozukluk, şizofreni, şizofrenimsi bozukluk, sanrılı bozukluk ya da şizofreni açılımı kapsamında ve psikozla giden tanımlanmış ya da tanımlanmamış diğer bozukluklarla daha iyi açıklanamaz.
 • Bu belirtiler klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.

Not: Yeğin depresyon dönemi için tanı ölçütleri, süregiden depresyon bozuklu­ğu (distimi) için sıralanan belirtiler arasında olmayan dört belirtiyi kapsadığı için, çok az sayıda kişide, iki yıldan daha uzun süren depresyon belirtileri olacak, ancak süregiden depresyon bozukluğu için tanı ölçütleri karşılanmayacaktır. O sıradaki hastalık döneminin belirli bir aşamasında yeğin depresyon dönemi için tanı ölçütleri tam karşılanmışsa, yeğin depresyon bozukluğu tanısı konmalıdır. Yoksa, tanımlanmış diğer bir depresyon bozukluğu ya da tanımlanmamış dep­resyon bozukluğu tanısının konması gerekir.

Hakan TOKGÖZ

Klinik Psikolog – KONYA

05511116504

Kaynak: DSM 5

Leave a Reply

Call Now Button
Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog