Duygusal Sorunlar Üzerine

Duygusal Sorunlar Üzerine

Duygusal Sorunlar üzerine hazırlamış olduğumuz bu yazımızda kısaca duyguların yapısı ve etkilerinden bahsedeceğiz.  Şüphesiz duyguların tümü bizim için vardır ve bizler kimi duyguları arzu ederken kimilerinden de uzak durmaya çalışırız. Duyguları ‘İyi’ veya ‘kötü’ olarak nitelemek yerine ‘istenen’ ve ‘istenmeyen’ şeklinde nitelemek daha doğru olacaktır. Duygularımız, düşüncelerimizin aksine kolay kolay kontrol edemediğimiz, etkisinden de kolayca çıkamadığımız yaşantılardır. Kimi zaman bir koku bizi 30 yıl önceki travmamıza götürüp hapsedebilirken, kimi zaman da bir renk bizi 10 yıl önceki en mutlu günümüze götürür. Bütün bunlar olup biterken düşüncelerimiz aslında ‘şimdi ve burada’ olduğumuzun farkında olmasına rağmen zihnimiz o anki duyguları ve hisleri aynen yaşantılamaktadır.

duygusal-sorunlar

duygusal-sorunlar

Duygusal sorunlar nedeniyle psikolog arayışına giden pek çok kişi aslında kendi dünyasında bu sorunlardan kurtulmak için pek çok mücadele vermiştir. Bu mücadelenin sonucunda artık uzman yardımı alması gerektiğini düşünen kişi, psikolog aramaya koyulur. Öncelikli olarak bir kimse duygudurum sorunu yaşadığını nereden bilecek? Kısa bir cevap vermek gerekirse; Duyguları ve ruh hali uzun süre kendi kontrolü altında değilse bu kişi potansiyel bir duygusal sorun yaşayan bir kişidir.

Duygusal sorunlar farklılaşıp patolojik bir hal aldığında ise psikoloji dünyası duygudurum bozukluklarından bahsetmektedir. Kabaca depresyon ve bipolar afektif bozukluk bu gruptandır. Çökkün duygu durumu spektrumun bir ucundayken mani, yani aşırı hareketli ve coşkulu duygu durum ise bir diğer uçtadır.

Duygusal sorunlar, dünden bugüne gelmezler. 1 yıl önce yaşamış olduğumuz bir duygusal incinme, aslında daha derinlerde bizi yaralamış olan bir başka erken dönem (çocukluk dönemi) incinmesinin bir tekrarı niteliğinde olabilmektedir. Dolayısıyla kişi son yaşananları dikkate alarak kendi durumuyla ilgili ‘rasyonel’ açıklama getirmeye çalışabilmektedir.

Bizler duygularımızla donatılmış olarak dünyaya geliriz. Fakat henüz bu duyguları kullanma ve düzenleme yetisine sahip olamadığımız için anne’nin duygusal repertuarından besleniriz. Dolayısıyla anne’de var olan duygusal sorunlar da aynen bebeğe aktarılmaktadır. Günümüzde bu inanması zor gibi duran bilgiler, deneysel verilerle ispatlanmışlardır.

Duygusal Sorunlar Üzerine

Bebek doğduğu andan itibaren anneyle kablosuz bir bağ kurmakta ve annenin bütün duygulanımını eşzamanlı olarak hissetmektedir. Bu senkronize yaşam ve anlık duygu iletimleri bebekte duygu düzenlemesinin temelini oluşturmaktadır. Erken dönem yaşantılarıyla yaşantılanan duygular ise yaşam boyu peşimizi bırakmayan kaygı bozukluğu, bir türlü geçmek bilmeyen depresyon vb. sorunlarla yetişkinlik hayatında karşımıza çıkmaktadır.

Özetle duygusal sorun denildiğinde aklımıza erken dönem yaşantıları ve bu yaşantıların yetişkin dünyasına yansımaları gelmektedir. Duygusal sorun denildiğinde duygularını kontrol etmekte zorlanan, bununla da kalmayıp gündelik hayatında bu duyguların ağırlığı altında ezilen bir insandan bahsetmekteyiz. Bu konu, yardım alınması ve çaba harcanması gereken bir konudur. Duygusal sorun yaşadığını düşünenlere bir uzmana başvurmalarını tavsiye ederiz.

Anksiyete Bozukluğu Nedir?

Hakan TOKGÖZ

Klinik Psikolog – Konya

hakantkgz@gmail.com

05511116504

Call Now Button