Konya Psikolog Desteği / Günlüğü- Konyada psikolog

Konya Psikolog Desteği / Günlüğü– Konyada psikolog arıyorum

Konya PsikologKonya Psikolog sitesi olarak ‘ Konyada psikolog arıyorum’ diyenler için yazı dizimize Konya Psikolog günlüğü yazısı ile devam ediyoruz. Konyada psikolog arıyorum diyenlerin bu yazıyı sonuna kadar sabırla okumalarını tavsiye ederiz. Bu yazımızda Konyada Psikolog arıyorum diyenler için olabildiğince detaylı bir şekilde psikolog arayanlara bilgiler vermeyi amaçlamaktayız.

Klinik Psikolog Hakan Tokgöz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Öncelikle Psikolog kimdir? sorusunun cevabını verelim. Psikolog, Üniversitelerin Psikoloji Lisans programlarından mezun olan meslek elemanlarıdır.

Psikolojik Danışman kimdir? Psikolojik danışman, Üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans programlarından mezun olan meslek elemanlarıdır.

Peki Klinik Psikolog Kimdir? Bu sorunun cevabı da yasada belirtilmiştir. İlgili yasa maddesi aşağıdadır:

Konya Klinik PsikologKlinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapan sağlık meslek mensubudur.

Ayrıca bu yazının son bölümünde Klinik psikologlar hekimden bağımsız olarak hangi çalışmaları yapabilirler sorusunun cevabını maddeler halinde bulabilirsiniz.

Psikolog ararken bunları yapmayın!

Psikolog Ararken Dikkat Etmeniz GerekenlerÖrneğin Konyada Psikolog ararken ilk dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi de psikoloğun almış olduğu eğitimlerdir. Ya da belki daha da önemlisi psikoloğun kullanmış olduğu ünvanları belgelendirebilmesidir.

En İyi Psikolog Kimdir? Yanılgısı

Konyanın en iyi psikoloğu ya da tek falan Psikoloğu gibi reklamlara itibar etmeyiniz. Sizler de Konyanın en iyi Psikoloğu arayışında olmayınız. İyi psikolog ya da en iyi psikolog gibi kavramlar görece kavramlardır. Ayrıca kimi zaman Psikologların danışanlar tarafından doktor olarak görüldüğüne şahit olmaktayız.

Hemen belirtelim ki Psikolog, hekim değildir. Dolayısıyla Konya Psikolog doktorları şeklinde google aramalarının da bir mantığı olmadığını belirtmekte yarar var. Kaç seans sürer sorusunun cevabını psikoloğun size bir anda söylemesini beklemeyiniz. Sadece cinsel terapilerde seans sayısı verilebilir. Onun haricinde psikolojik yardım süreci kişiden kişiye değişebilir.

Seans Sayısı

Psikolog Seans SayısıCinsel Terapi demişken, zaman zaman bu konuda arayış içinde olan danışanların Konya Cinsel Psikolog şeklinde ifadelerle arayış içerisine girdiklerini biliyoruz. Cinsel Psikolog kavramının yerine Cinsel Terapist kavramını kullanmanın daha doğru olacağı bilgisini de buradan paylaşmak isteriz. Seans sayısı konusuna dönelim. Elbette ki psikolojik yardım süreci maddi açından da külfetli olabilmekte ve yardım ihtiyacında olanlar da doğal olarak bir maliyet hesabı yapmak durumundadırlar. Fakat psikolojik yardım süreci mekanik bir süreç değildir. Psikolog da kaç seans süreceğini öngöremeyebilir. Dolayısıyla şu kadar seansta kesin çözüm tarzı reklamlara itibar etmeyiniz.

Konyada çocuk psikoloğu, ergen psikoloğu, yetişkin Psikoloğu, aile danışmanı ya da Konyada psikolog arıyorum diyenlerin yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmesini öneriyoruz. Psikoloğu mucizevi güçleri olan birisi gibi görmemelisiniz. Psikologlar almış oldukları eğitim ve kullandıkları terapi yöntemleriyle bilimsel bir çalışma ortaya koymaktadırlar.

Unutmayınız! Psikolog, özel güçleri olan bir uzman değildir.

Psikolog mu? Psikiyatrist mi? Konyada psikolog arıyorum

Konya Psikolog PsikiyatristÖncelikle en sık yapılan hatayı söyleyerek konuya başlayalım. Psikologlar ilaç yazmazlar. İlacı Psikiyatrist yazar. Psikiyatristler almış oldukları Tıp eğitiminin ardından Psikiyatri alanında faaliyet gösteren uzmanlardır. Ayrıca psikologların bağımsız olarak çalışamadıkları bazı psikolojik sorunlar ile psikiyatristler ilgilenmektedir.

Kimi zaman belirli sorunlarda Psikiyatristler ve Psikologlar birlikte çalışabilmektedir. Örneğin kaygı bozukluğu nedeniyle ilaç kullanan pek çok kişi aynı zamanda psikolog desteği de alabilmektedir. Böylece iyileşme süreci hızlanmaktadır. Psikiyatristin önerisi doğrultusunda psikolog desteği alan pek çok kişi bu durumdan dolayı son derece memnun kalmaktadır. Dolayısıyla ilaç artı psikolog desteği pek çok danışanda iyileşme sürecinin daha kısa sürmesine neden olmaktadır.

Konya psikolog Sitesi olarak Konya psikolog Günlüğü isimli yazımızda Konyada psikolog arıyorum diyenler için açıklayıcı bilgilere sunmaya çalıştık. Şimdi de Klinik Psikolog bağımsız çalışma alanlarını sıralayalım.

Klinik psikologların ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olmadan psikoterapi yapabilecekleri hastalık olmayan durumlar – Konya Psikolog Günlüğü

  1. a) İhmal ve terk (Eş, ebeveyn, tanıdık, arkadaş, diğer kişi veya kişiler tarafından)
  2. b) Kötü muamele (Eş, ebeveyn, tanıdık veya arkadaş, resmi otoriteler, çocuk(lar), diğer kişi veya kişiler tarafından)
  3. c) Hastalık ve tedavi sonrası dönem

ç) Eğitim ve okuma yazma ile ilgili problemler

     1) Okula gidememe

     2) Okur-yazar olmama ve düşük düzeyde okuma yazma

     3) Okulda başarısızlık

     4) Sınavlarda başarısızlık

     5) Sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle anlaşmazlık ve eğitim intibaksızlığı

     6) Eğitim ve okuma yazmayla ilgili diğer problemler

  1. d) İş ve işsizlikle ilgili problemler

     1) İşsiz kalma,

     2) İş değiştirme

     3) İş kaybı tehlikesi

      4) Stresli çalışma programı

     5) İşveren ve iş arkadaşlarıyla anlaşmazlık

     6) Çalışmayla ilgili diğer fiziksel ve zihinsel zorluklar

     7) İşle ilgili diğer problemler

  1. e) Sosyal çevreyle ilgili problemler

     1) Hayat-dönemindeki geçişlerde uyum problemleri

     2) Sorunlu ebeveyn durumu

     3) Tek başına yaşama, yalnız kalma

     4) Kültürel uyum güçlüğü

     5) Sosyal uzaklaştırma ve red

     6) Sosyal çevreyle ilgili diğer problemler

  1. f) Çocuklukta olumsuz yaşam olaylarıyla ilgili problemler

1) Çocuklukta sevgi ilişkisinin kaybı

2) Çocukluk döneminde evden ayrılma

3) Çocukluk döneminde aile ilişkilerinde değişme

4) Çocukluk döneminde öz güvenin kaybına neden olan olaylar

5) Yakın çevre içindeki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle ile ilgili problemler

6) Yakın çevre dışındaki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle ile ilgili problemler

7) Çocuğun fiziksel suistimaliyle ile ilgili problemler

8) Çocukluk dönemindeki kişisel korkutucu olaylar

9) Çocukluk dönemindeki diğer olumsuz yaşam olayları

  1. g) Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler

1) Yetersiz ebeveyn gözlem ve kontrolü

2) Aşırı koruyucu ebeveyn

3) Kurumsal yetiştirme

4) Düşmanlığa eğilimli ve sürekli suçlanan çocuk

5) Çocuğun duygusal ihmali

6) Yetişmede ihmalle ilgili diğer problemler

7) Uygunsuz ebeveyn baskısı ve diğer anormal yetiştirme ile ilgili problemler

8) Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler

ğ) Primer destek gruplarıyla ilgili diğer problemler

1) Eş veya arkadaş ilişkisindeki problemler

2) Ebeveynler ve eşin ebeveynleriyle ilişkide problemler

3) Akrabalar ile ilişkide problemler

4) Yetersiz aile desteği

5) Aile üyesinin yokluğu

6) Aile üyesinin ortadan kaybolması ve ölümü

7) Ayrılık veya boşanma sonucunda ailenin parçalanması

8) Aile ve ev halkını etkileyen diğer stresli yaşam olayları

9) Primer destek grubuyla ilgili diğer problemler

  1. h) Psikososyal durumlarla ilgili problemler

1) Tehlikeli ve zararlı olduğu bilinen davranışsal ve psikolojik girişimleri isteme ve kabul

2) Danışmanlarla anlaşmazlık

3) Psikososyal durumla ilgili diğer problemler

ı) Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma

1) Cinsel eğilimle ilgili danışma

2) Cinsel davranış ve uyumla ilgili danışma

3) Üçüncü kişinin cinsel davranış ve uyumuyla ilgili danışma

  1. i) Sağlık servislerine diğer danışma ve tıbbi tavsiye için gelen kişiler,

1) Teşhis edilmemiş korku verici şikayeti olan kişi

2) Araştırma bulgularının açıklaması için görüşme yapan kişi

3) Alkol kötüye kullanımı için danışma

4) İlaç kötüye kullanımı için danışma

5) Tütün kötüye kullanımı için danışma

  1. j) Yaşam-yönetim güçlüğü ile ilgili problemler

1) Tükenme

2) Kişisel özelliklerin vurgulanması

3) Dinlenme ve gevşemenin olmaması

4) Stres, başka yerde sınıflanmamış

5) Yetersiz sosyal yetenek,

6) Sosyal rol çatışması,

7) Yeteneksizliğe bağlı olarak aktivitelerin sınırlanması

8) Yaşam-yönetimi güçlüğüyle ilgili diğer problemler

Hakan Tokgöz

Konya Klinik Psikolog

05511116504

Leave a Reply

Call Now Button