Konya Sosyal Fobi – Toplumsal Kaygı Bozukluğu Belirtileri

Konya Sosyal Fobi – Toplumsal Kaygı Bozukluğu Belirtileri

Sosyal FobiKaygı bozuklukları günümüzün en fazla yaşanan sorunlarındandır. Konya ve civarında Sosyal Fobi nedeniyle Psikolog arıyorum diyenler için öncelikle Sosyal fobi nedir? Belirtileri nelerdir? Bu konuda kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Aşağıdaki bilgiler DSM 5 Tanı ölçütleri kitabından alınmış güncel bilgileri içermektedir.

Sosyal Fobi – Toplumsal Kaygı Bozukluğu BelirtileriHipnoz Terapisi

  1. Kişinin, başkalarınca değerlendirilebilecek olduğu bir ya da birden çok toplumsal durumda belirgin bir korku ya da kaygı duyması. Örnekleri ara­sında toplumsal etkileşmeler (örn. karşılıklı konuşma, tanımadık insanlarla karşılaşma), gözlenme (örn. yemek yerken ya da içerken) ve başkalarının önünde bir eylemi gerçekleştirme (örn. bir konuşma yapma) vardır.

Not: Çocuklarda kaygı, yaşıtlarının olduğu ortamlarda ortaya çıkmalı ve yalnızca erişkinlerle olan etkileşmeler sırasında ortaya çıkmamalıdır.

  1. Kişi, olumsuz olarak değerlendirilecek bir biçimde davranmaktan ya da kaygı duyduğuna ilişkin belirtiler göstermekten korkar (küçük düşeceği ya da utanç duyacağı bir biçimde; başkalarınca dışlanacağı ya da başkaları­nın kırılmasına yol açacak bir biçimde).
  2. Söz konusu toplumsal durumlar, neredeyse her zaman, korku ya da kaygı doğurur.

Not: Çocuklarda, korku ya da kaygı, ağlama, bağırıp çağırarak tepinme, donakalma, sıkıca sarılma, sinme ya da toplumsal durumlarda konuşama- ma ile kendini gösterebilir.

  1. Söz konusu toplumsal durumlardan kaçınılır ya da yoğun bir korku ya da kaygı ile bunlara katlanılır.
  2. Duyulan korku ya da kaygı, söz konusu toplumsal ortamda çekinilecek duruma göre ve toplumsal-kültürel bağlamda orantısızdır.
  3. Korku, kaygı ya da kaçınma sürekli bir durumdur, altı ay ya da daha uzun sürer.
  4. Korku, kaygı ya da kaçınma, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da top­lumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlev­sellikte düşmeye neden olur.
  5. Korku, kaygı ya da kaçınma, bir maddenin (örn. kötüye kullanılabilen bir madde, bir ilaç) ya da başka bir sağlık durumunun fizyolojiyle ilgili etkileri­ne bağlanamaz.
  • Korku, kaygı ya da kaçınma, panik bozukluğu, beden algısı bozukluğu ya da otizm açılımı kapsamında bozukluk gibi başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz.
  1. Sağlığı ilgilendiren başka bir durum varsa (örn. Parkinson hastalığı, şiş­manlık, yanık vb.), korku, kaygı ya da kaçınma bu durumla açıkça ilişkisizdir ya da aşırı bir düzeyde­dir.

Hakan TOKGÖZ

Klinik Psikolog – KONYA

05511116504

Kaynak: DSM 5

Leave a Reply

Call Now Button