Özgül Fobi Belirtileri

fobi

  1. Özgül bir nesne ya da durumla ilgili olarak belirgin bir korku ya da kay­gı duyma (örn. uçağa binme, yükseklikler, hayvanlar, iğne yapılması, kan görme).

Not: Çocuklarda, korku ya da kaygı, ağlama, bağırıp çağırarak tepinme, donakalma ya da sıkıca sarılma ile kendini gösterebilir.

  1. Fobi kaynağı nesne ya da durum, neredeyse her zaman, doğrudan korku ya da kaygı doğurur.
  2. Fobi kaynağı nesne ya da durumdan etkin bir biçimde kaçınılır ya da yo­ğun bir korku ya da kaygı ile buna katlanılır.
  3. Duyulan korku ya da kaygı, özgül nesne ya da durumun yarattığı gerçek tehlikeye göre ve toplumsal-kültürel bağlamda orantısızdır.
  4. Korku, kaygı ya da kaçınma sürekli bir durumdur, altı ay ya da daha uzun sürer.
  5. Korku, kaygı ya da kaçınma, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da top­lumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlev­sellikte düşmeye neden olur.
  6. Bu bozukluk, panik benzeri belirtilere ya da yetersizleştiren belirtilere (agorafobide olduğu gibi) eşlik eden korku, kaygı ya da kaçınma gibi; ta­kıntılarla ilişkili nesneler ya da durumlar gibi (takıntı-zorlantı bozukluğun­da olduğu gibi); örseleyici olayların anımsatıcıları gibi (örselenme sonrası gerginlik bozukluğunda olduğu gibi); evden ya da bağlandığı kişilerden ayrılma gibi (ayrılma kaygısı bozukluğunda olduğu gibi) ya da toplumsal durumlar gibi (toplumsal kaygı bozukluğunda olduğu gibi) başka bir ruhsal bozukluğun belirtileriyle daha iyi açıklanamaz.

Hakan TOKGÖZ

Klinik Psikolog – KONYA

05511116504

Kaynak: DSM 5

Leave a Reply

Call Now Button
Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog Konya psikolog