Yaygın Kaygı Bozukluğu Belirtileri

Yaygın Kaygı Bozukluğu

  1. En az altı aylık bir sürenin çoğu gününde, birtakım olaylar ya da etkinlik­lerle (işte ya da okulda başarı gösterebilme gibi) ilgili olarak, aşırı bir kaygı ve kuruntu (kaygılı beklenti) vardır.
  2. Kişi, kuruntularını denetim altına almakta güçlük çeker.
  3. Bu kaygı ve kuruntuya, aşağıdaki altı belirtiden üçü (ya da daha çoğu) eşlik eder (en azından kimi belirtiler son altı ayın çoğu gününde bulunmuş­tur):

Not: Çocuklarda yalnızca bir maddenin olması yeterlidir.

  • Dinginleşememe (huzursuzluk) ya da gergin ya da sürekli diken üze­rinde olma.
  • Kolay yorulma.
  • Odaklanmakta güçlük çekme ya da zihnin boşalması.
  • Kolay kızma.
  • Kas gerginliği.
  • Uyku bozukluğu (uykuya dalmakta ya da uykuyu sürdürmekte güçlük çekme ya da dinlendirmeyen, doyurucu olmayan bir uyku uyuma).

4. Kaygı, kuruntu ya da bedensel belirtiler, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanların­da işlevsellikte düşmeye neden olur.

5. Bu bozukluk, bir maddenin (örn. kötüye kullanılabilen bir madde, bir ilaç) ya da başka bir sağlık durumunun (örn. hipertiroidi) fizyolojiyle ilgili etkile­rine bağlanamaz.

6. Bu bozukluk, başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz (örn. panik bozukluğunda panik atakları olacağına ilişkin kaygı ya da kuruntu, top­lumsal kaygı bozukluğunda [sosyal fobi] olumsuz değerlendirilme, takıntı- zorlantı bozukluğunda bulaşma ya da diğer takıntılar, ayrılma kaygısı bozukluğunda bağlandığı kişilerden ayrılma, örselenme sonrası gerginlik bozukluğunda örseleyici olayların anımsatıcıları, anoreksiya nervozada kilo alma, bedensel belirti bozukluğunda bedensel yakınmalar, beden al­gısı bozukluğunda algılanan görünüm kusurları, hastalık kaygısı bozuklu­ğunda önemli bir hastalığı olma ya da şizofreni ya da sanrılı bozuklukta sanrısal inançların içeriği).

Hakan TOKGÖZ

Klinik Psikolog – KONYA

05511116504

Kaynak: DSM 5

Leave a Reply

Call Now Button