Yıkıcı Duygudurumu Düzenleyememe Bozukluğu Belirtileri

Yıkıcı Duygudurumu Düzenleyememe BozukluğuYıkıcı Duygudurumu Düzenleyememe Bozukluğu Belirtileri

 1. Sözel (örn. öfkeden kudurma) ve/ya da davranışsal (örn. insanlara ya da eşyalara karşı saldırgan bir tutum gösterme) olarak kendini gösteren, için­de bulunulan ya da kışkırtan duruma göre yoğunluk ya da süre açısından büyük ölçüde orantısız olan, yineleyici, ağır öfke patlamaları.
 2. Öfke patlamaları gelişim düzeyiyle tutarsızdır.
 3. Öfke patlamaları, ortalama olarak haftada üç ya da daha çok kez ortaya çıkar.
 4. Öfke patlamaları aralarındaki duygudurum, neredeyse her gün, sürekli olarak çabuk kızma ya da kızgınlık gösterme ile belirlidir ve bu durum başkalarınca (örn. anababaları, öğretmenleri, yaşıtları) gözlenebilir.
 5. 1-4 tanı ölçütleri 12 aydır ya da daha uzun bir süredir vardır. Bu süre bo­yunca, kişinin 1-4 tanı ölçütlerindeki bütün belirtilerin olmadığı ardışık üç ay ya da daha uzun süren bir süre olmamıştır.
 6. 1 ve 4 tanı ölçütleri, üç ortamdan (evde, okulda, yaşıtlarıyla birlikteyken) en az ikisinde vardır ve bunlardan en az birinde, ağır bir biçimde kendini gösterir.
 7. Bu tanı, ilk kez, 6 yaşından önce ya da 18 yaşından sonra konmamalıdır
 8. Öyküden elde edilen bilgilere ya da yapılan gözleme göre, 1-5 tanı ölçüt lerinin başlangıç yaşı 10 yaşından öncedir.
 • Mani ya da hipomani döneminin, süre dışında, belirti tanı ölçütlerinin tam karşılandığı, bir günden daha uzun süren ayrı bir dönem hiç olmamıştır. Not: Son derece olumlu bir olay ya da böyle bir beklenti bağlamında or­taya çıkan, gelişime göre uygun duygudurum kabarması, bir mani ya da hipomani belirtisi olarak düşünülmemelidir.
  1. Bu davranışlar, yalnızca yeğin (majör) depresyon bozukluğu dönemi sı­rasında ortaya çıkmaz ve başka bir ruhsal bozuklukla (örn. otizm açılımı kapsamında bozukluk, örselenme sonrası gerginlik [travma sonrası stres] bozukluğu, ayrılma kaygısı bozukluğu, süregiden depresyon bozukluğu [distimi]) daha iyi açıklanamaz.
  2. Bu belirtiler, bir maddenin, başka bir sağlık durumunun ya da nörolojiyle ilgili bir durumun fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.

Hakan Tokgöz

Klinik Psikolog / KONYA

05511116504

Kaynak: DSM 5

Leave a Reply

Call Now Button