Agorafobi Belirtileri

Agorafobi Belirtileri

  1. Aşağıdaki beş durumdan ikisi (ya da daha çoğu) ile ilgili olarak belirgin korku ya da kaygı duyma.
  • Toplu taşıma araçlarını kullanma (örn. otomobiller, otobüsler, trenler, gemiler, uçaklar).
  • Açık yerlerde bulunma (örn. otoparklar, alışveriş merkezleri, köprü­ler).
  • Kapalı yerlerde bulunma (örn. mağazalar, tiyatrolar, sinemalar).
  • Sırada bekleme ya da kalabalık bir yerde bulunma.
  • Tek başına evin dışında olma.

2. Kişi, kaçmanın güç olabileceğini ya da panik benzeri ya da yetersizleştiren ya da utanç veren (örn. yaşlılarda düşme korkusu; altına kaçırma korkusu) diğer belirtilerin olması durumunda yardım alamayabileceğini düşündüğü için bu tür durumlardan korkar ya da kaçınır.

3. Agorafobi kaynağı durumlar, neredeyse her zaman, korku ya da kaygı do­ğurur.

4. Agorafobi kaynağı durumlardan etkin bir biçimde kaçınılır, bir eşlikçiye gereksinilir ya da yoğun bir korku ya da kaygı ile buna katlanılır.

5. Duyulan korku ya da kaygı, agorafobi kaynağı durumların yarattığı gerçek tehlikeye göre ve toplumsal-kültürel bağlamda orantısızdır.

6. Korku, kaygı ya da kaçınma sürekli bir durumdur, altı ay ya da daha uzun sürer.

7. Korku, kaygı ya da kaçınma, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da top­lumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlev­sellikte düşmeye neden olur.

8. Sağlığı ilgilendiren başka bir durum varsa (örn. inflamatuvar bağırsak has­talığı, Parkinson hastalığı), korku, kaygı ya da kaçınma açıkça aşırı bir dü­zeydedir.

9. Korku, kaygı ya da kaçınma, başka bir ruhsal bozukluğun belirtileriyle daha iyi açıklanamaz. Sözgelimi, belirtileri özgül fobi, durumsal tür ile sı­nırlı değildir; yalnızca toplumsal durumları (toplumsal kaygı bozukluğunda olduğu gibi) kapsamaz ve yalnızca takıntılarla (takıntı-zorlantı bozuklu­ğunda olduğu gibi), dış görünümle ilgili algılanan kusurlarla (beden algısı bozukluğunda olduğu gibi), örseleyici olayları anımsatıcılarla (örselenme sonrası gerginlik bozukluğunda olduğu gibi) ya da ayrılma korkusuyla (ay­rılma kaygısı bozukluğunda olduğu gibi) ilişkili değildir.

Hakan TOKGÖZ

Klinik Psikolog – KONYA

05511116504

Kaynak: DSM 5

No Responses

Leave a Reply

Call Now Button